De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft de opzet voor de begeleidingsdagen assurance van Full•Finance Opleidingen goedgekeurd. Hierdoor is Full•Finance Opleidingen de eerste onderwijsinstelling die deze begeleidingsdagen, die deel uitmaken van de nieuwe praktijkopleiding Accountancy-mkb, mag gaan aanbieden.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen trainees zich inschrijven voor de nieuwe praktijkopleiding Accountancy-mkb. Studenten die reeds begonnen zijn met de praktijkopleiding AA ‘oude stijl’ kunnen sinds 1 september jl. overstappen naar de nieuwe praktijkopleiding. Indien zij dit doen voor 1 september 2017, kunnen zij gebruikmaken van de overstapregeling.

In de nieuwe praktijkopleiding moeten trainees 250 uur aan assurance besteden, waarbij zij minimaal tien verschillende opdrachten moeten uitvoeren. Een alternatief is 150 uur assurance (minimaal zes verschillende opdrachten) in de praktijk, aangevuld met begeleidingsdagen. Per opdracht moeten trainees dan twee begeleidingsdagen volgen, één dag voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht en één dag na uitvoering van de opdracht.

Full•Finance Opleidingen heeft ervoor gekozen om in eerste instantie bij drie typen opdrachten begeleidingsdagen aan te bieden: beoordelingsverklaringen, subsidiecontroles en prognoses. Indien er onder trainees behoefte is aan begeleidingsdagen bij andersoortige opdrachten, zullen deze ook aangeboden worden.

Het aanbieden van de begeleidingsdagen ziet Full•Finance Opleidingen als een logisch vervolg op de onderwijsactiviteiten die zij voor studenten en trainees in de AA-opleiding organiseert. Zo biedt Full•Finance Opleidingen sinds september de postbacheloropleiding Accountancy-mkb aan en heeft zij ruime ervaring met het aanbieden van de AA-simulaties in de praktijkopleiding AA ‘oude stijl’.

Trainees en organisaties die meer willen weten over de begeleidingsdagen assurance, kunnen contact opnemen met Full•Finance Opleidingen via het mailadres wordAA@fullfinance.nl of telefonisch, 055-355 99 79.