Rapporteren over fraude en continuïteit in de praktijk

Met ingang van 1 januari 2022 heeft er een belangrijke verandering plaatsgevonden in de controleverklaring bij wettelijke controles. Voor de controles van OOB’s is dit al ingevoerd. Voor de niet-OOB’s geldt dit pas voor controleverklaringen bij jaarrekeningen met een rapporteringsperiode die eindigt op of na 15 december 2022. Vanaf die datum moeten ook deze controleverklaringen bij de jaarrekening een of meerdere sectie(s) bevatten over fraude en continuïteit.

Uit de praktijk blijkt dat dit nog maar weinig de aandacht heeft van de accountantsorganisaties. Begrijpelijk, gezien de extra grote drukte door bijvoorbeeld de NOW, TVL, uitvraag door de AFM en NBA, aandacht voor AQI’s en de energie die gestoken wordt in kwaliteitsverbeteringen van controles.

Het is belangrijk om tijdig acties te nemen. Om te helpen daarbij heeft de NBA een aantal acties ondernomen. Binnenkort volgt een webinar. Die breng ik hierna onder de aandacht. De aanpassing in de verklaring betekent niet alleen een aangepaste tekst maar leidt ook tot het nemen van andere acties. Denk aan zorgen van integratie in het controleproces zodat het gerapporteerde een uitvloeisel is van de uitgevoerde werkzaamheden en niet te vergeten het voorbereiden van je cliënten op de wijzigingen in de controleverklaring. Er wordt meer openheid van zaken gegeven door de tekst van de nieuwe verklaring en dat kan confronterend zijn voor de gecontroleerde organisaties. Verder kan dit leiden tot gesprekken die mogelijk als ongemakkelijk kunnen worden ervaren, met name bij het onderwerp fraude.
Ik adviseer op korte termijn met dit onderwerp aan de slag te gaan om te voorkomen dat je organisatie niet op tijd klaar is voor de verandering.

NBA-webinar

Eerder bracht de NBA al de brochure uit ‘Verplichte rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring bij de jaarrekening en wat dit betekent voor u als klant’.

Op 28 juni van 13.00-14.30 uur wordt er door de NBA een webinar gegeven. Tijdens het webinar worden de volgende onderwerpen behandeld:
• De hoofdlijnen van de wijziging (toelichting op de handreikingen);
• Wat moet er het komend halfjaar gebeuren en hoe kun je communiceren met de klant en zorgen voor bewustwording bij de klant.
Verder wordt de ondersteunende informatie op de NBA-site besproken en volgt een praktische uitleg (bijv. over voorbeeldrapportages) en een praktijkvoorbeeld over hoe de communicatie met de klant kan worden georganiseerd.

Aanmelden voor het NBA-webinar kan via deze link.

Yahya Latif RA