Rapportering inzake fraude en continuïteit: impact, ondersteuning en bijeenkomsten

Standaard 700 Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten is aangepast. Daarmee is het verplicht voor de accountantsorganisaties om te rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring bij een wettelijke controle. Dat is een nieuwe ontwikkeling die aandacht vraagt. Wees niet te laat omdat dit niet alleen de verklaring maar ook het controleproces raakt. Binnenkort gaan wij samen met de NBA sessies organiseren over dit onderwerp. Ik adviseer daar gebruik van te maken.

Per wanneer geldt de verplichting?

Voor accountants die een wettelijke controle uitvoeren bij een OOB geldt de verplichting al voor controles over boekjaar 2021. Voor accountants die wettelijke controle verrichten bij een niet-OOB geldt dit per boekjaar 2022.

Wat houdt de verplichting in?

De accountant dient in zijn controleverklaring te rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. Het gaat hierbij om specifieke op maat gesneden bewoordingen per klant. Hierin worden de onderkende risico’s over fraude en continuïteit vermeld en de uitgevoerde werkzaamheden om deze risico’s af te dekken. Indien mogelijk en relevant wordt daarnaast ook gerapporteerd over de uitkomsten van die werkzaamheden.

Wat betekent dit voor de werkzaamheden van de accountant?

Als het goed is heeft de accountant altijd al de standaarden 240 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten en 570 Continuïteit gevolgd. Dat betekent dat aan de werkzaamheden niet veel verandert.
De accountant dient zich wel bewust te zijn dat vanaf boekjaar 2021 voor OOB’s en vanaf boekjaar 2022 voor niet-OOB’s waar een wettelijke controle wordt verricht een aantal klantspecifieke paragrafen worden toegevoegd aan de controleverklaring. Het is van belang om hiervoor op korte termijn actie te nemen:

 1. Zorg voor bewustwording bij je klanten over wat er gaat veranderen in de verklaring;
 2. Zorg voor bewustwording en een aangepaste werkwijze binnen je accountantsorganisatie. Het gaat dan onder andere om:
  a. Inbedden van de nieuwe werkwijze in het controleproces. Denk daarbij aan:
  i. Instructies geven aan accountants en medewerkers over de nieuwe verplichting;
  ii. Interne afspraken maken over de werkwijze;
  b. Voorbereiden op wellicht moeilijke gesprekken over de specifieke tekst van de verklaring;
  c. Bezin over hoever je als accountant kunt c.q. wilt gaan met de details die je meldt in de controleverklaring. Als voorbeeld: in hoeverre rapporteer je over de uitkomsten van fraudewerkzaamheden die je als huisaccountant hebt verricht, zeker als het om gevoelige informatie gaat waar nog onduidelijkheden zijn over de vermoedelijke fraude;
  d. Beschikbaar stellen van nieuwe voorbeeldteksten voor de controleverklaring.

Informatie en bijeenkomsten

De NBA heeft op haar site uitgebreide informatie opgenomen over dit onderwerp. Zie hier.
Op 28 juni volgt een webinar over dit onderwerp. Zie deze link.

Verder is er een werkgroep actief met leden uit de gelederen van de NBA en een aantal serviceorganisaties (waaronder ook Full Finance) die aan de slag zijn met rapporteren over fraude en continuïteit.
Deze werkgroep gaat een aantal sessies organiseren voor accountantsorganisaties om deze nader te informeren en te ondersteunen. Ook worden ervaringen van accountants-organisaties met dit onderwerp gedeeld in de groep.
Binnenkort worden accountantsorganisaties benaderd met dit aanbod. Ik adviseer hiervan gebruik te maken gelet op de hierboven beschreven impact van de aanstaande verandering van de verklaring.

Vragen?

Indien jullie vragen of ondersteuning nodig hebben op het gebied van de nieuwe controleverklaring, kunnen jullie contact opnemen met mij of een van mijn collega’s.

Yahya Latif RA