Sanctiewetgeving – follow the money

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is handelen met Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland complex geworden. Dit wordt veroorzaakt door de opgelegde sancties en natuurlijk zorgt de situatie ter plekke voor onzekerheid. Als jouw klant zaken doet met een van de genoemde landen of personen/entiteiten op de sanctielijst, heeft dat mogelijk impact op de continuïteit van de onderneming en jouw werkzaamheden. Als accountant wil je inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen voor jouw klant, het helpt dan om de geldstromen en financiële transacties te analyseren.

Net als bij de NOW-data-analyse (Data-analyse helpt bij de afrekeningen van NOW – Full Finance Consultants) hebben we een specifieke data-analyse ontwikkeld. Deze keer gericht op de sanctiewetgeving. Deze analyse geeft inzicht in de volgende aspecten:

  • Bankanalyse risicolanden: “follow the money” om te bepalen aan welke risicolanden (als risicoland zijn aangemerkt Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland*) betalingen zijn gedaan en uit welke landen geld is ontvangen.
  • Check banktransacties met sanctielijst: we matchen de tegenpartij uit de banktransacties met de namen op de sanctielijst. We gaan hier voor een 80%-match, wat betekent dat namen die voor 80% overeenkomen een vermelding opleveren. Dit doen we omdat namen soms op verschillende manieren worden geschreven.
  • Financiële analyse risicolanden: met welke risicolanden handelt jouw klant? Hiermee krijg je als accountant inzicht op de keten van leverancier tot klant, waardoor je het gesprek met jouw klant kunt aangaan over de impact.
  • Check relaties met sanctielijst: we checken de relaties uit de financiële administratie met de namen op de sanctielijst. Ook hier gaan we uit van een 80%-match.
  • Financiële analyse klanten en leveranciers: misschien handelt jouw klant in mindere mate rechtstreeks met genoemde risicolanden, maar heeft de situatie tóch invloed op zijn activiteiten. We geven inzicht in de 15 grootste klanten en leveranciers, waardoor impact in de keten inzichtelijk gemaakt kan worden.

* Uiteraard kennen we meer risicolanden; in overleg is het mogelijk om meer landen mee te nemen in de analyses.

We maken voor bovenstaande analyses gebruik van auditfiles en/of CAMT.053 en SEPA-batches. Afhankelijk van de beschikbare data leveren we de analyses uit voor gebruik in Power BI-Desktop (gratis te installeren).

De inzet van data-analyse is geen doel op zich, maar we zien dat kantoren er voordeel mee kunnen behalen. Je voorkomt dat medewerkers met Excelanalyses aan de slag gaan die ze elke keer opnieuw moeten bouwen. In plaats daarvan leggen de analyses de focus meteen op de belangrijkste aspecten.

Meer info

Interesse in de data-analyse voor de sanctiewetgeving óf andere mogelijkheden? Neem contact op met Thijs de Nijs of Marijke Stokvis. Je kunt ook een mail sturen naar data@fullfinance.nl of bel 055 – 355 99 79.

Publicatiedatum: 13 april 2022