SBR banken rapportage 2021 en de cruciale rol van accountants

Er zijn in de eerste 6 maanden van 2021 maar liefst 60% meer SBR Jaarrekeningen aangeleverd ten opzichte van vorig jaar. Deze enorme groei laat zien dat gestandaardiseerd digitaal aanleveren steeds meer de overhand krijgt. In de nabije toekomst is een jaarrekening in PDF-vorm aanleveren geen optie meer. Zo vraagt ABN AMRO nu expliciet SBR Jaarrekeningen en ING stelt het als eerste bank nu zelfs verplicht.

Het opstellen van een SBR Jaarrekening is echter nog niet altijd ingebed in de werkprocessen van accountants. Wij merken dat er onduidelijkheid is over wat er verwacht wordt. Afgelopen jaren is er mede om die redenen een groot deel van de jaarrekeningen als PDF-bestand aangeleverd. Dat is een verouderd en niet gestandaardiseerd proces met het risico op eigen interpretaties.

Niet alleen banken spelen een rol in de verdere digitalisering en standaardisering van bedrijfsinformatie, ook accountants dragen bij aan dit proces. Het aanleveren van onvolledige informatie is op dit moment volgens Sander Middendorp (CEO SBR Nexus) het voornaamste kantelpunt in de keten. “Accountants beheren de aangeleverde cijfers en spelen daarmee een cruciale rol in de transitie van PDF naar SBR. Een bank kan niks met een SBR Jaarrekening als er data mist of relevante velden niet gevuld zijn. Dat is vaak het moment waarop een accountmanager van een bank om een aanvullende PDF vraagt, wat vervolgens een hoop gedoe en irritatie oplevert: gestandaardiseerde SBR-data is bedoeld voor een systeem of risicomodel en rijmt vaak niet met menselijke interpretaties van PDF-cijfers. Het zijn twee verschillende talen, de mengeling van SBR en handmatige cijfers zorgt voor ruis op de lijn.” Zowel de bankmedewerker als de accountant hebben invloed op een soepel verloop.

Meer over de rol van accountants in de transitie naar SBR Jaarrekeningen is hier te vinden.