Met SBR Banken worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij de bank. De initiatiefnemers hierin waren ABN AMRO, ING en Rabobank.

Vanaf 1 januari 2017 is SBR de norm voor het insturen van deze kredietrapportages en verwacht het FRC (Financiële Rapportages Coöperatief, een initiatief van de 3 banken) dat deze rapportages in SBR-formaat worden ingediend. Sinds bijna 2 jaar begeleiden wij veel kantoren in het proces van aanmaak, validatie, registratie (Whitelisten) en feitelijke aanlevering.

Anno november 2018 horen wij bij veel bezoeken aan klanten dat, ondanks een juiste SBR-aanlevering naar de bank, de verantwoordelijk accountmanager/relatiemanager van die bank, toch nog regelmatig alsnog om een pdf-versie van de inrichtingsjaarrekening vraagt. Terwijl ze de digitale aanleveringen inmiddels goed in hun viewers gepresenteerd krijgen en de data ook een op een wordt doorgesluisd naar hun ratingsystemen.

Bij navraag bij SBR Banken blijkt dit inderdaad nog een hardnekkig probleem te zijn waarvoor een aantal oorzaken is aan te wijzen:

  • Dat er nog steeds geen harde dwang is vanuit de centrale bankorganisatie naar haar regiovestigingen.
  • Er een groot verschil in kwaliteit bestaat tussen bankvestigingen onderling en haar relatiemanagers.
  • Interne viewersoftware vorig jaar erg onhandig was en een paar honderd pagina’s genereerde voor 1 rapport. (Dit is inmiddels opgelost volgens SBR banken).
  • Tekstueel en qua volledigheid er meer behoefte is aan de inhoud van een inrichtingsjaarrekening ten opzichte van de huidige SBR-uitvraag. Deze SBR-uitvraag is momenteel ook minder uitgebreid dan in vorige versies (minder validaties op zgn. verplichte extra informatie).

Die behoefte zet overigens nu ook echt door omdat de toekomstige SBR-uitvraag steeds meer in één lijn komt te staan met die van de inrichtingsjaarrekening. Voordeel hierbij is ook dat dit de intermediair dan nagenoeg geen extra tijd meer zal kosten.

 

Bron: SBR banken