SBR Nexus inrichtingsjaarrekening 2018

Door Hennie Tempelman

Afgelopen week heb ik een webinar gezien waarin de eerste inrichtingsjaarrekening werd ingediend bij SBR Nexus.

SBR Nexus is de nieuwe naam van SBR Banken. De SBR-inrichtingsjaarrekening, door SBR Nexus aangeduid als SBR Nexus jaarrekening, is de opvolger van de kredietrapportage. Zoals mijn collega Martijn Kriek onlangs al aangaf is dat inhoudelijk wel wat anders en is het doel om nu goed op de praktijk van de accountancy aan te sluiten. Als dat lukt krijgt het gebruik van SBR zonder meer een grote boost. Opvragen van pdf’s door de lokale bankier zal dan definitief tot het verleden behoren. Eens kijken of dat in de praktijk ook zo werkt. De benodigde software-update is door de leverancier (CaseWare in dit geval) klaargezet.

Beperkte inrichtingsjaarrekening

Allereerst maar eens een kleine bv oppakken. Voor die bv mag uit het aanbod binnen de BT13 (Bankentaxonomie voor rapportages over 2018) gebruikgemaakt worden van de beperkte inrichtingsjaarrekening. De ‘gewone jaarrekening’ is klaar, dus ik kan meteen door naar het SBR document. Dat valt reuze mee: 3 waarschuwingen:

Met de eerste twee ben ik het eigenlijk niet eens: kleine bv hoeft immers geen overige gegevens meer op te nemen waarin dit soort informatie wordt vermeld. Maar ja, met de software kun je daarover niet discussiëren: braaf tekstje invullen dan maar.

Derde waarschuwing is wel terecht: het resultaat is nog niet verdeeld, dus er moet een andere keuze worden gemaakt.

Even netjes “voor resultaatverdeling” vermeld en opnieuw een validatie doorgevoerd. Validatie duurt best lang, maar uiteindelijk staat daar in groene letters te lezen:  Er zijn geen fouten of waarschuwingen geconstateerd!

Ik kies voor de gewenste bank en klik op verzenden naar Mijn AccountantsPortal, waarna het bericht verschijnt.

Dat is heel goed te doen. Conclusie: voor de micro- en kleine rechtspersoon is er een goede praktische route voor het aanleveren van de jaarrekening.

Inrichtingsjaarrekening

Dan door naar een middelgrote bv. Dat wordt wat lastiger want hierin zijn ook verloopoverzichten en kasstroomoverzicht opgenomen in de SBR-rapportage.

De voortgangsindicator van het validatieproces schiet niet echt op. Het werd wel vermeld in de releasenotes maar ik word toch wel wat ongeduldig. Het uiteindelijke oordeel van de validatieprocedure: waarschuwingen (8) ; uw document kan WEL worden geëxporteerd. Het lijkt mij toch raadzaam om de waarschuwingen kritisch door te nemen en te verwerken.

  • SBR verwacht de tekst over de bestemming van het resultaat op een andere plek dan waar ik die heb vermeld.
  • Het deel dat over 5 jaar nog openstaat van de langlopende leningen blijkt niet te zijn ingevuld.
  • Het kasstroomoverzicht is niet in evenwicht en er komen meldingen over het verloop van het eigen vermogen. Dat lijken me nog wat kinderziektes, want in de basis is het kasstroomoverzicht correct. Nog wat werk aan de winkel voor de softwarebouwers. Komt vast goed.

SBR Bestand indienen

Met enkele waarschuwingen verstuur ik de rapportage naar Mijn AccountantsPortal en ontvang de bevestiging dat dit succesvol heeft plaatsgevonden.

Toch blijkt er nog één horde te nemen. Omdat ik met dit PKI-certificaat via deze route nooit eerder een kredietrapportage heb ingediend sta ik niet op de whitelist van de testomgeving van SBR Banken en wordt mijn verzoek niet verwerkt.

Voor het indienen van daadwerkelijke rapportages 2018 is het volgens de allervriendelijkste dame van de servicedesk bij SBR Bank niet meer nodig om een whitelistprocedure te volgen. Deze bestanden mogen direct worden aangeboden. Voor de testomgeving geldt de whitelistprocedure echter nog wel. Na toezending van enkele gegevens word ik op de whitelist geplaatst. Echter voor de deadline van het indienen van dit artikel bij de redactie kan ik niet de passende afsluiting laten zien dat de rapportage door de banken correct is ontvangen. Dat zal ik in de volgende nieuwsbrief laten weten.

Mijn conclusie

Na deze praktijkbevindingen ben ik positief gestemd over de toekomst van de kredietrapportages via SBR. Dit sluit aanzienlijk beter aan bij de praktijk dan de kredietrapportages waar we de afgelopen jaren mee te maken hadden. Geen vragen meer over de opleiding van de ondernemer en nummers van de lening die door de ontvangende partij zijn verstrekt. Er hoeven feitelijk geen extra werkzaamheden plaats te vinden om vanaf een uitgewerkte jaarrekening te komen tot een SBR-inrichtingsjaarrekening.

13 maart 2019