SBR Nexus op bezoek

Afgelopen vrijdag was het de beurt aan SBR Nexus om ons bij te praten over de huidige status en toekomstige ontwikkelingen van hun ‘producten’. Elke maand laten de IT-consultant van Full Finance zich op deze manier informeren door externe partijen en leveranciers.

SBR Nexus ging vroeger door het leven onder de naam SBR Banken. Een initiatief van de ABN AMRO, ING en Rabobank om te komen tot een digitale gegevensuitwisseling tussen financiële intermediairs en banken rondom kredietverlening. SBR Banken kennen wij vooral vanwege de bankentaxonomie (BT) en de bankenrapportage. Inmiddels spreken ze over de SBR-jaarrekening en de financierentaxonomie (FR). Daarnaast ontwikkelde SBR Nexus de dataproducten SBR Taxatierapport en SBR Huurinformatie en een portal voor ondernemers (Mijn Data, Mijn Business). Onze belangstelling ging in genoemde kennissessie vooral uit naar de SBR-jaarrekening, omdat zowel onze IT-consultant als onze accountants daarmee te maken hebben.

Wij lieten ons niet alleen informeren door SBR Nexus maar gingen ook het gesprek aan. Bij de SBR-jaarrekening is er helaas nog steeds sprake van een spanningsveld tussen werkelijkheid en ideaal. Zo kent alleen de ING op dit moment de verplichting om de SBR-jaarrekening uitsluitend digitaal te mogen en kunnen aanleveren. Er worden nog (op grote schaal?) pdf-jaarrekeningen aangeleverd bij banken. Daarnaast constateren wij dat de omschrijvingen van data-elementen in de taxonomie afwijken van de omschrijvingen zoals die worden gevoerd in de RJ. Dit conflicteert in de rapportgeneratoren die zowel een ‘gewone’ jaarrekening genereren als een SBR-jaarrekening.

Het was een constructief overleg. Wij hebben in vervolg op deze kennissessie een aantal voorbeelden aan SBR Nexus toegestuurd van genoemde conflicten. Wilt u meer weten over de SBR-jaarrekening al dan niet in combinatie met rapportagesystemen, neem dan contact op met Henk Aardoom, Martijn Kriek, Paul Kienhuis of Hennie Tempelman op 055 – 355 99 79.