“Serverless” Computing

Soms merk je een duidelijke beweging in de stappen die kantoren zetten. Zo roepen wij al een aantal jaren dat een beweging naar de cloud de meest logische route is voor kantoren om te volgen. Bij pakketselecties zien we dan ook de laatste jaren dat ”Cloud First” vaak hét uitgangspunt is. Waarbij termen als web-enabled en web-based gebruikt worden om de verwarring soms nog wat groter te maken.

Wat we nu aan beweging waarnemen is het “Serverless” Computing als tegenhanger van server-based computing. Nederland heeft, in tegenstelling tot veel andere landen in de wereld, een langere traditie met server-based computing. Veel accountantsorganisaties werken al lange tijd met gecentraliseerde werkplekken gebaseerd op terminal server en/of Citrix. Hierdoor wordt de inrichting van de werkomgeving van gebruikers beheerd door een ict-afdeling die met policies en rechten zaken inregelt.

Deze manier van het aanbieden van een werkplek aan medewerkers gebeurt niet alleen intern maar wordt ook regelmatig afgenomen bij een externe hostingpartij. Doordat deze partijen servers beheren voor meerdere organisaties kan dit efficiënter gebeuren en is de kans dat de benodigde kennis op peil blijft groter dan wanneer een kantoor het moet hebben van een kleine interne automatiseringsafdeling.

We zien nu een duidelijke beweging naar decentralisatie van de werkplekken. Iedereen een eigen pc of laptop met daarop de nog in gebruik zijnde Windowssoftware, en een internetverbinding en browser voor de cloudoplossingen en het benaderen van centrale bestanden. De inrichting en beheer van deze werkplekken gebeurt via de tenant-beheerder binnen het Microsoftplatform en kan door eigen ict-medewerkers en/of door specialisten buiten de organisatie worden gedaan.

Binnen Full Finance hebben we de beweging naar “Serverless” al meer dan 10 jaar geleden gemaakt. Na jaren te hebben gewerkt met de CloudSuite van IBM zijn we enkele jaren geleden overgestapt naar de Microsoftvariant. Al enige tijd zijn we aan het wachten op “Auto-Pilot”, een methode om een laptop geleverd te krijgen die al bij aflevering weet voor welke gebruiker deze bestemd is en volledig automatisch alle applicaties en instellingen gepusht krijgt om direct aan het werk te kunnen gaan alleen door in te loggen op het nieuwe systeem. Met de komst van Microsoft Intune merken we dat dat realiseerbaar wordt.

Door veel kantoren worden we nu benaderd met de vraag mee te denken hoe ook zij naar Serverless computing kunnen overstappen. Of en hoe snel dit mogelijk en zinvol is hangt af van het applicatielandschap en de huidige infrastructuur.
Als jij ook deze stap wilt zetten, neem dan gerust contact op met Henk Aardoom of Arjan Gelderblom om te kijken wat er binnen jouw organisatie mogelijk is.