Snel inzicht en grip op wettelijke controles – Full Finance AFM data-analyse

We schreven al eerder over de analysemogelijkheden op basis van de AFM vragenlijsten die sinds medio 2022 voor wettelijke controles ingediend moeten worden (zie: Met één druk op de knop een risicoanalyse van wettelijke controleopdrachten – Full Finance Consultants)

De pilot die we begin dit jaar startte met onze AFM data-analyse loopt op z’n eind en we praten je graag bij over de ontwikkelingen.

De AFM data-analyse is primair bedoeld voor de compliance officer op kantoor, maar kan uiteraard ook door individuele accountants worden gebruikt. De data-analyse is opgedeeld in twee delen: totaalanalyse én een quickscan.

De totaalanalyse geeft inzicht in alle klanten (waarvoor de vragenlijst is ingevuld). Allereerst geeft het inzicht in de afgegeven verklaringen per accountant, per maand, onderverdeeld naar ‘type verklaring’. Daarnaast bevat het:

  1. Sectoranalyse, zodat goed zicht is op de sectoren waarin jouw kantoor werkzaam is en welke accountant sectorkennis heeft. Daarbij geeft de data-analyse ook inzicht in de frauderisico’s en significante risico’s per sector.
  2. Analyse van onafhankelijksbedreigingen en -waarborgen: de data-analyse signaleert welke bedreigingen in dossiers worden onderkent en of er dan maatregelen zijn genomen. Zijn er samenstelwerkzaamheden verricht, maar geen bedreiging gesignaleerd? Dan krijg je een melding.
  3. Analyse oordeelsvorming: geeft aan wat de verhouding is tussen (niet) gecorrigeerde afwijkingen en de materialiteit. En hoeveel afwijkingen er wel/niet gecorrigeerd is en welke verklaring er is afgegeven.
  4. Urenbesteding: geeft inzicht in de urenbesteding per wettelijke controle met daarbij het aandeel van de accountant van het totaal aantal uren, het gemiddelde uurtarief en de kwaliteit van de oplevering. Daarnaast zijn de uren van het controleteam per onderdeel te zien per dossier.
  5. Risicoprofiel: op basis van ruim 10 risicofactoren, zoals lage interne beheersing, slechte oplevering en het beroeps- en opdrachtrisico geven we elke klant een risicocijfer. Hiermee krijg je snel inzicht in de meest risicovolle klanten. Dit kun je gebruiken voor het snel identificeren van risicoklanten en bij de opdrachtcontinuatie.

De quickscan is bedoeld om ‘concept’-vragenlijsten te toetsen aan de hand van diverse normen. Het bevat onder andere:

  1. Validaties: op basis van de validatieregels die de AFM heeft gedeeld en eigen gedefinieerde regels toets je per vragenlijst de kwaliteit van de ingevulde data. Zo krijg je bijvoorbeeld een waarschuwing als er wel een OKB is opgenomen als waarborg bij de onafhankelijkheid, maar de OKB’er niet wordt vermeld in de urenregistratie. Of als de kwaliteit van de interne beheersing laag is, maar er geen significante tekortkomingen gesignaleerd zijn.
  2. Benchmark van de ingevulde gegevens t.o.v. het gemiddelde van alle wettelijke controles: bijvoorbeeld het aantal risico’s en tekortkomingen en materialiteit. Deze analyses zijn vooral bedoeld om invoerfouten te ondervangen.

De AFM data-analyse is gemaakt in Power BI en wordt bij kantoren geïmplementeerd, zodat zij zelf nieuwe vragenlijsten kunnen toevoegen. Uiteraard is het mogelijk om aanvullende wensen door te laten voeren.

Ben je benieuwd naar de data-analyse en wil je eens een kijkje nemen? Neem contact op met Thijs de Nijs of Marijke Stokvis. Mail ons op data@fullfinance.nl of 055-3559979

Publicatiedatum 24-05-2023