Software aanpassen aan coronatijdperk

Hoewel onze leefwereld de afgelopen weken fors kleiner is geworden, gebeurt er veel om ons heen. En dat vraagt aanpassingen in onze werkwijze. Wij zijn niet alleen massaal ‘online’ gegaan, maar er is ook in no-time veel ander werk en nieuwe regelgeving op ons afgekomen. En ook dat vraagt de nodige aanpassingen. Hoe gaat u uw klanten optimaal helpen met het aanvragen van ondersteuningsfaciliteiten? Hoe weet u überhaupt welke klanten hiervoor in aanmerking komen? En hoe kunt u ervoor zorgen dat in het jaarrekeningdossier en de jaarrekeningen de juiste werkzaamheden worden gedocumenteerd en gerapporteerd?

Gelukkig laat deze tijd ook zien dat wij flexibel en vindingrijk zijn. Veel nieuwe initiatieven ontstaan en hiermee worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd. En deze mogelijkheden kunnen u helpen om uw werk vaktechnisch verantwoord, klantgericht en efficiënt uit te voeren. Leveranciers zijn aanpassingen in de software aan het doorvoeren om de actuele regelgeving beschikbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanvullende werkinstructies in samensteldossiers en controledossier. Maar ook specifieke teksten over gebeurtenissen na balansdatum, toelichtende paragrafen (in de verklaring) worden hierin gefaciliteerd. In deze coronatijd is het extra lonend om uw software up-to-date te hebben.

Daarnaast hebben wij zelf ook niet stilgezeten en hebben we nagedacht over mogelijkheden om slimme inventarisaties te maken van klanten die in aanmerking komen voor tijdelijke noodregelingen en efficiënte processen rondom de aanvraag daarvan. Wij kunnen u helpen om de juiste werkstappen in uw proces in te bouwen als dat niet standaard vanuit de software gedaan wordt. En wij kunnen u helpen om vanuit uw financiële (jaarrekening)data van uw klanten een eenvoudige opzet te maken van een liquiditeitsprognose.

Meer weten of hulp nodig om uw software actueel te krijgen? Neem dan contact op met een van onze implementatieconsultants.

Publicatiedatum: 1 april 2020