In het wetsvoorstel verzamelwet SZW 2019 worden de bedragen van de tegemoetkoming per verloond uur voor de JEUGD-LIV bekendgemaakt.

*De tegemoetkoming over 2018 wordt met factor 1,5 vermenigvuldigd om de werkgever te compenseren voor de verhoging van het minimumjeugdloon over de periode 1 juli 2017 t/m 31 december 2017.

Zoals u ziet wordt de tegemoetkoming één jaar na invoering ervan met ruim 10% verlaagd. Een onderbouwing van de verlaging ontbreekt (vooralsnog) in de parlementaire stukken.

Wist u dat onze GearSoftcollega’s software hebben ontwikkeld waarmee u o.a. gedurende het jaar kunt beoordelen of er nog bijgestuurd moet worden om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van de Wet Tegemoetkoming Loondomein? Arnout Brandt en Gerard Haafkes vertellen u er graag meer over.