Namens een accountants- en belastingadvieskantoor uit de regio Emmen zijn we op zoek naar een accountants- (en belastingadvies)kantoor ter overname. Het gezochte kantoor is gevestigd in de provincie Drenthe. Het gezochte kantoor realiseert een jaaromzet van maximaal € 400.000. De klanten zijn vooral in het mkb actief.

Onze opdrachtgever betreft een klein accountantskantoor zonder Wta-vergunning.

Het is wenselijk dat de oud-eigenaar gedurende een nader vast te stellen periode meewerkt om de klanten en knowhow over te dragen.