Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist in hoger beroep dat een dga niet overtuigend aantoont dat de auto’s op jaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden zijn gebruikt.

Situatie

Het gaat hier om een dga en bestuurder van A bv. Hij heeft in het kader van zijn dienstbetrekking bij A bv achtereenvolgens twee personenauto’s (Mercedes Benz E 350 CDI en Bluetec) ter beschikking gesteld gekregen. Overeengekomen is in zijn arbeidsovereenkomst dat privégebruik van de auto’s niet toegestaan is en hij de auto’s alleen zakelijk mag gebruiken. Tevens heeft hij een Verklaring geen privégebruik auto ondertekend waarin staat: “Ik weet dat ik moet kunnen bewijzen dat ik niet meer dan 500 privékilometers met de (..) auto rijd”. De dga houdt geen rittenregistraties bij. De inspecteur legde toen dit bleek, over 2012 tot en met 2014 naheffingsaanslagen en verzuimboetes op. De inspecteur kreeg gelijk van Rechtbank Noord-Nederland. De dga gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart het beroep van hem ongegrond. Het hof oordeelt dat hij niet overtuigend aantoont dat de auto’s op jaarbasis voor niet meer dan 500 km’s voor privédoeleinden zijn gebruikt. Verder beschikt hij zelf over een sleutel van het hek waarachter de auto’s na sluitingstijd stonden. Privégebruik is dan wel niet toegestaan maar van enige controle is niet gebleken. Daarbij zou de controle feitelijk bij hem zelf liggen. Omdat hij geen pleitbaar standpunt heeft, zijn de verzuimboetes van respectievelijk € 2.083, € 2.938 en € 1.252 passend en geboden.

Bijtelling privégebruik auto dga voorkomen

Een verbod op privégebruik is niet afdoende voor een dga. Zo is een sluitende kilometeradministratie vereist en kom je niet weg met het in enige mate vastleggen.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB

a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055-355 99 79