Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden beslist in hoger beroep dat een dga niet overtuigend aantoont dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt.

Situatie

Het gaat hier om een dga van een bv, hier genaamd ‘A bv’. De dga heeft in het kader van zijn dienstbetrekking bij A bv een personenauto ter beschikking gesteld gekregen van een gelieerde bv. A bv heeft geen loonheffing wegens privégebruik op het loon van hem ingehouden. De belastingdienst heeft over 2008-2012 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd wegens privégebruik van de auto. De belastingdienst heeft van Rechtbank Gelderland gelijk gekregen. De dga is in hoger beroep gegaan. Hij erkent ter zitting dat wel in de auto is gereden,  maar alleen voor de APK’s en een enkele keer voor een zakelijke afspraak waarbij de auto werd bestuurd door zijn vrouw. Het hof is van mening dat hij niet overtuigend aantoont dat de auto voor < 500 km per jaar voor privédoeleinden is gebruikt. De dga heeft geen nader bewijs zoals facturen met km-standen overgelegd. Het hof hecht geen geloof aan zijn verklaring dat hij na een herseninfarct in 2007 zelf geen auto meer bestuurt. De dga heeft namelijk juist een nieuwe aanmerkelijk duurdere auto tot zijn beschikking gekregen in november 2008. Het hof geeft de belastingdienst gelijk.

Bijtelling privégebruik auto dga voorkomen

Zo is een sluitende kilometeradministratie vereist en kom je niet weg met enige mate van vastlegging. Een verbod op privégebruik is overigens ook niet afdoende voor een dga.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB: a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055 – 3559979