Het zal u niet zijn ontgaan dat in het oorspronkelijke Belastingplan 2019 was geregeld dat de looptijd van de 30%-regeling zou worden verkort tot ten hoogste 5 jaren.

Er was niet in overgangsrecht voorzien. Dit betekende dat alle expats die vóór 2014 waren binnengekomen in Nederland werden getroffen door de maatregel in de zin dat zij vanaf 1 januari 2019 geen gebruik meer konden maken van de 30%-regeling. Ook het keuzerecht voor buitenlandse belastingplicht zou daardoor eindigen per 1 januari aanstaande.

Inmiddels heeft het Kabinet besloten de dividendbelasting toch niet af te schaffen en de daardoor vrijkomende middelen aan te wenden voor versterking van het vestigingsklimaat. Een van de maatregelen die als gevolg daarvan zullen worden genomen is alsnog overgangsrecht te treffen voor de groep 30%’ers waarvoor de regeling als gevolg van het oorspronkelijke wetsvoorstel zou eindigen in 2019 of 2020.

Om te inventariseren welke gevolgen dit nieuwe voorstel voor de diverse groepen ingekomen werknemers heeft, moet de definitieve tekst van het overgangsrecht en de parlementaire behandeling uiteraard nog worden afgewacht. Vooralsnog lijkt het erop dat een aantal van de bestaande 30%’ers, zelfs als zij onder het overgangsrecht vallen, toch te maken krijgen met een verkorting van de oorspronkelijke looptijd van de regeling. Het overgangsrecht lijkt namelijk slechts 2 jaar uitstel van de beperking van de looptijd te betekenen.