Toe- en uittreding in tijden van COVID-19

De coronacrisis kan een grote impact op uw klanten hebben. Een deel van uw klanten zal het (tijdelijk) moeilijker krijgen en misschien zal een deel zelfs failliet gaan. We krijgen nog weinig signalen dat accountantskantoren er zelf dusdanig veel last van hebben dat de continuïteit van het kantoor in gevaar komt. Op korte termijn is er zelfs sprake van extra werk. Toch zal de coronacrisis een negatief effect op uw exploitatie van 2020 kunnen hebben. Er is mogelijk sprake van extra improductiviteit, bepaalde adviesdiensten komen wellicht stil te liggen, u raakt mogelijk klanten kwijt en facturen zullen wellicht minder goed betaald worden.

Indien u op dit moment in een traject van toe- of uittreding zit, dan is het van belang om vast te stellen wat wijsheid is. U kunt besluiten de gesprekken op te schorten totdat duidelijk is welke effecten de crisis op uw kantoor heeft gehad óf u maakt een inschatting welke effecten de crisis op uw kantoor heeft. Ook voor wat betreft het waarderingsmoment kunt u een keuze maken die passend is voor de situatie.

En kijkt u ook eens naar de maatschapsakte of aandeelhoudersovereenkomst. Is de goodwillregeling passend voor deze tijd en is er bijvoorbeeld sprake van een afnameplicht tegen een bepaalde prijs?

Wilt u overleggen over het maken van keuzes rondom toe- en uittreding, dan kunt u contact opnemen met Peter van Mierlo of Arjen Schutte.