In de accountancy is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Kantoren kunnen daardoor moeilijk aan medewerkers komen. En dat raakt ook de opvolging.

Hoe vind ik toch een opvolger?

Begin intern met het doornemen van uw huidige personeelsbestand. Wie zou (op termijn) geschikt zijn? Heeft hij/zij belangstelling? Onder welke condities wel en niet? En hebt u het al eens besproken? Welke opleiding of begeleiding is er nodig en hoe gaat u dat organiseren?

Een interne toetreder heeft veel voordelen. U weet immers wat voor vlees u in de kuip hebt.

Is deze optie er niet, dan moet u de toch al krappe arbeidsmarkt op. Accountants en fiscalisten met ambitie hebben veel mogelijkheden. Hoe kunt u deze mensen vinden en binden?

Voor vinden geldt: zet zoveel mogelijk je eigen netwerk in. En dan bedoelen we het netwerk van het hele kantoor. Vertel dat je iemand zoekt: op social media, bij klanten, op verjaardagen, op businessbijeenkomsten enz. enz.. Lukt dat niet, dan bent u snel aangewezen op werving-en-selectiebureaus.

Mocht u op zoek zijn naar een MBI-kandidaat, dan kunnen wij ook ondersteunen bij het opstellen van een profiel en het plaatsen op de Full•Finance website.

Onze ervaring hiermee wisselt sterk. Soms wordt er snel een kandidaat gevonden. Iemand wilde bijv. net weg bij een groter kantoor of had privé al verhuisplannen o.i.d. Soms is een kandidaat niet of nauwelijks te vinden. Dan blijkt dat zzp’ers of eigenaren van kleine kantoren bewust een keuze hebben gemaakt voor hun huidige werkkring of omvang en geen belangstelling hebben om toe te treden tot een grotere organisatie.

Goed nieuws

Is er dan ook nog goed nieuws? Jazeker!

Als er een (interne of externe) kandidaat is die wil toetreden, komt snel het vraagstuk over de toetreedregeling en de hoogte van de goodwill op tafel. We zien dat toetreedregelingen de laatste jaren een stuk aantrekkelijker zijn geworden. Misschien wel een van de positieve consequenties van In het Publiek Belang, waarbij de destijds bestaande goodwillregelingen ter discussie werden gesteld?

De goodwill die een toetreder dient te voldoen wordt meer dan voorheen door de toekomst bepaald. De ingroeiregeling wint namelijk aan populariteit. Door de hoogte van de goodwill aan de prestaties van het kantoor te koppelen, wordt het risico op liquiditeitsproblemen bij de koper beperkt. Vaak wordt een minimum- en een maximumprijs vastgesteld. Ook zien we regelingen waarbij de koopsom later betaald mag worden in het geval de resultaten tegenvallen.

Kortom, voor de toetreder wordt toetreden echt aantrekkelijker.

Wilt u eens sparren over deze ontwikkelingen en de mogelijkheden voor uw kantoor? Full•Finance helpt kantoren en toetreders bij bovenstaande situaties. Wij kunnen u adviseren over goodwillberekeningen en toetredingsregelingen en over de manier waarop u vaststelt of en hoe een toetreder past binnen uw organisatie en het vennotenteam.

U kunt hiervoor een vrijblijvende afspraak maken met Arjen Schutte of Tonny Dirkx.