TOGS: snel inzicht voor welke cliënten?

Veel accountants- en administratiekantoren worden op dit moment overstelpt met vragen van hun cliënten of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van een van de negen noodmaatregelen die het kabinet heeft getroffen.

Wij ondersteunen kantoren graag bij het in kaart brengen van cliënten die mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Uiteraard kan men de klantenlijst langsgaan en afstrepen of de betreffende SBI-code al dan niet op de lijst van getroffen sectoren staat, maar bij wat grotere aantallen is dit een bewerkelijke route. Daarom bieden wij u de onderstaande dienst aan.

Wij brengen voor u in kaart welke cliënten uit uw bestand op grond van de primaire SBI-code mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 4.000 uit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Bij cliënten waar geen SBI-code is vastgelegd in uw software kan uiteraard geen direct overzicht worden verstrekt. In dat geval zullen op kantoorniveau eerst aanvullende acties in gang gezet moeten worden. Denk aan het verrijken van informatie in uw crm-systeem door middel van een koppeling met Company.info of KvK. Ook hierbij kunnen wij u ondersteunen.

Hoe werkt het:

  • Wij plannen een afspraak (telefonisch, via Teams, Skype of Zoom).
  • Wij stemmen met u af welke data de beste mogelijkheden bieden om de klanten in de getroffen sectoren in kaart te brengen. Dit kan zijn een export uit uw crm-systeem, opdrachteigenschappen van samensteldossiers of een export van stamgegevens uit financiële (online)administraties. Deze export moet minimaal het klantnummer en de SBI-code bevatten.
  • Wij maken u aan als gebruiker van onze beveiligde cloudomgeving, zodat een beveiligde uitwisseling van de geëxporteerde data kan plaatsvinden.
  • U plaatst (een export van) de gegevens in onze beveiligde cloudomgeving.
  • Wij gaan aan de slag met deze gegevens.
  • Wij streven ernaar om binnen 24 uur nadat u de gegevens hebt aangeleverd onze rapportage uit te brengen.
  • U ontvangt van ons een factuur ad € 360 excl. btw.

Wilt u hiervan gebruikmaken? Stuur dan een mailbericht naar togscorona@fullfinance.nl onder vermelding van uw naam, kantoornaam en uw telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen.