Achtergrond

Indien u in Nederland woonachtig bent, belast Nederland uw wereldinkomen. Maar indien u een woning in het buitenland bezit, wil het buitenland waar de woning is gelegen, ook belasting heffen. Nederland verleent daarom een vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting voor de inkomstenbelasting. Tot 1 januari 2017 gold een belastingheffing van 1,2% (4% forfaitair rendement x 30%) over uw bezittingen verminderd met uw schulden per 1 januari. De vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting voor de inkomstenbelasting wordt als volgt berekend:

(Waarde woning buitenland/totale vermogen) x belasting over het totale vermogen

Wijziging vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn er de volgende drie vermogensschijven:Het forfaitair rendement wordt dan vastgesteld op de gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over de drie schijven.

Gevolgen berekening vrijstelling voorkoming dubbele belasting

De teller en de noemer van de berekening van voornoemde vrijstelling zijn vanaf 1 januari 2017 door de verschillende vermogensschijven niet automatisch meer ‘evenredig’ aan elkaar. Hoeveel er alsnog in Nederland betaald moet worden over de tweede woning in het buitenland, hangt af van het totale vermogen. Bij vermogens boven de eerste box 3-schijf, zal dit nadelig uitpakken.

Conclusie

Woning buitenland was eerst volledig vrijgesteld en nu niet meer.

Reactie belastingdienst

De belastingdienst erkent deze gevolgen. De belastingdienst is echter niet voornemens om aanpassingen te doen. Zij is van mening dat de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting geen ‘objectvrijstelling’ is. Vrijstelling vindt plaats tegen het gemiddeld rendement en niet tegen het marginale rendement.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB: a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055-3559979.