Update invoering van nieuwe btw-regelgeving inzake e-commerce

Staatssecretaris Vijlbrief heeft een update (zie bijlage) aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rondom het wetsvoorstel btw e-commerce.

De btw-richtlijnen over de nieuwe regels rondom e-commerce gingen uit van een inwerkingtreding per 1 januari 2021. Mede vanwege de Covid-19-crisis had de Europese Commissie al voorgesteld de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 juli 2021. Dit is inmiddels door de Ecofin-Raad aangenomen.

Nederland en Duitsland zetten zich nu samen in om extra uitstel te verkrijgen tot 1 januari 2022. Uit de geactualiseerde Uitvoeringstoets is gebleken dat eerdere invoering niet haalbaar is gezien de omvang van de wijzigingen en de status van de bestaande ICT-voorzieningen van de Belastingdienst.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande en/of de nieuwe ingewikkelde btw-regels rondom e-commerce, neem dan contact op met onze btw-specialiste, Katelijne ten Thije (via k.ten.thije@fullfinance.nl of 055 355 99 79)