Update KOR 2020: privégebruik telt niet mee voor omzetgrens

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u nader geïnformeerd over de wijziging van de Kleine ondernemersregeling per 1-1-2020. Zoals u inmiddels wel bekend zal zijn, kan een in Nederland gevestigde ondernemer met ingang van deze datum kiezen voor een vrijstelling van btw indien de omzet in een kalenderjaar niet meer is dan € 20.000.

Op de website van de belastingdienst kunt u lezen hoe u de omzetgrens van € 20.000 moet bepalen. Daarbij wordt duidelijk aangegeven welke omzet wel respectievelijk niet meetelt voor het bepalen van deze grens. Lange tijd was onduidelijk hoe onder andere moest worden omgegaan met de fictieve dienst ter zake van het privégebruik van een auto van de zaak. De belastingdienst geeft nu aan dat fictieve leveringen en/of diensten niet meetellen voor de berekening van de omzetgrens voor de nieuwe KOR. Bij privégebruik van de auto van de zaak geldt dit dan zowel ingeval de ondernemer de verschuldigde btw berekent op basis van het forfait, als bij berekening op basis van het werkelijk gebruik (kilometeradministratie).

Wij verwijzen u in dit kader naar deze link van de belastingdienst.

Heeft u vragen over de KOR, neem dan contact op met Katelijne ten Thije.

Publicatiedatum: 15 april 2020