Update over btw-maatregelen ViDA

Zoals jullie wellicht weten, heeft de Europese Commissie op 8 december 2022 een reeks maatregelen voorgesteld om het Europese btw-systeem te moderniseren. Dit pakket maatregelen staat bekend als VAT in the digital age (ViDA). Tijd voor een update…

ViDA

De ViDA bestaat uit drie pijlers:

  • Digitale rapportageverplichtingen en e-facturatie
  • Platformeconomie: fictie voor kortlopende accommodatieverhuur- en personenvervoersdiensten aangeboden via platforms en
  • Enkele btw-registratie

Digitale rapportageverplichtingen en e-facturatie

Ondernemers moeten (vermoedelijk per 1 juli 2030) bij grensoverschrijdende transacties binnen tien werkdagen een e-factuur uitreiken. Ook moeten leveranciers en dienstverleners waarschijnlijk binnen die tien dagen data van de facturen rapporteren aan de belastingdienst. De afnemer moet dat eveneens doen nadat hij de factuur heeft ontvangen en heeft hier (naar het nu lijkt) vijf dagen de tijd voor. Deze maatregelen zullen de belastingautoriteiten voorzien van snellere en meer gedetailleerde informatie over grensoverschrijdende activiteiten. Ondernemers zullen hun IT-systemen hierop moeten aanpassen, wat een aanzienlijke impact kan hebben.

Platformeconomie

Diensten zoals verhuur van accommodaties via Airbnb en bijvoorbeeld passagiersvervoer dat wordt aangeboden door Uber zullen (waarschijnlijk per 1 juli 2027) onder nieuwe btw-regels gaan vallen. Platforms in deze sectoren gaan dan een grotere rol spelen bij de inning van btw. De onderliggende dienstverrichter wordt geacht de dienst te verrichten aan het platform en het platform vervolgens aan de afnemer, wat een gelijk speelveld moet creëren met traditionele dienstverrichters in deze sectoren. Bedoeling is dat de platforms btw moeten voldoen voor het faciliteren van het verhuren van accommodaties voor maximaal 30 dagen en voor personenvervoer over de weg. EU-landen mogen onder het nieuwe voorstel bij de platformfictie een uitzondering maken voor ondernemers die onder de kleine ondernemersregeling vallen. Diensten die onder de reisbureauregeling vallen zullen niet via deze fictie in de btw-heffing worden betrokken. Platforms die leveringen van goederen aan consumenten faciliteren vallen ook niet onder deze fictie.

Enkele btw-registratie

Met deze maatregel hoeven btw-ondernemers zich in meer gevallen alleen in hun eigen land te registreren ondanks dat zij grensoverschrijdend zaken doen. Dit moet de administratieve lasten verminderen en buitenlandse btw-registraties minimaliseren. Beoogde ingangsdatum is 1 juli 2027.
Uit het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 juni 2024 blijkt dat de voorgestelde btw-maatregelen nog niet zijn aangenomen vanwege gebrek aan unanimiteit. Estland heeft nog steeds bezwaren tegen de huidige voorstellen rondom de platformfictie voor kortlopende accommodatieverhuur en personenvervoer.

Wij blijven de ontwikkelingen rondom ViDA volgen en houden je op de hoogte.

Voor vragen kun je contact opnemen met onze btw-specialist. Zij is bereikbaar per mail (k.ten.thije@fullfinance.nl) of telefoon 055 355 99 79.