Door: mr. Leónie van Meggelen

Het concept-wetsvoorstel lag tot 9 mei 2018 ter internetconsultatie. Maar liefst 278 reacties heeft dat opgeleverd. Hieronder in vogelvlucht de voorgestelde wetswijzigingen.

Arbeidscontracten:

  • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.
  • Verruiming van de ketenregeling (opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd). Dat kan dan weer gedurende maximaal 3 jaar. De tussenpoos mag bij cao worden verkort van 6 naar 3 maanden indien er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Voor invalkrachten in het primair onderwijs komt een uitzondering.
  • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger indien een werknemer direct in vaste dienst wordt genomen.

Ontslagrecht:

Introductie van een 9e ontslaggrond. Op basis van deze cumulatiegrond kan de rechter de omstandigheden combineren en zo alsnog tot een ontbinding komen. De werknemer kan dan maximaal 150% van de transitievergoeding toegekend krijgen.

  • Werknemers krijgen vanaf dag één recht op een transitievergoeding, dus ook bij ontslag tijdens de proeftijd.
  • Afschaffing hogere transitievergoeding bij lange dienstverbanden (vanaf 10 jaar).
  • Compensatieregeling voor kleine werkgevers m.b.t. de transitievergoeding bij bedrijfs- beëindiging wegens pensionering of ziekte.

 Payrolling:

  • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

 Oproepkrachten:

  • Er komen regels om verplichte constante beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. De werknemer moet minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen en behoudt het recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

Kritische noodkreet

In de gepubliceerde reacties is een duidelijke roep om een fundamentele wijziging van het arbeidsrecht te lezen. Niet een ‘pleister’-wet om enkele bepalingen uit de nog geen 3 jaar geleden ingevoerde Wet Werk & Zekerheid te plakken.

Een algehele herziening van het arbeidsrecht en meer aandacht voor scholing. Ik onderschrijf dat van harte. We moeten innoveren, niet conserveren. Dus weg met de verplichte ontslagvergoeding en het strenge ontslagregime. We moeten elkaar scherp houden om tot betere resultaten te kunnen komen. Dat betekent doorlopend ontwikkelen en positief kritisch naar elkaar zijn. Het sterk verouderde gezagscriterium is om meerdere redenen dus wel aan herziening toe.

We zullen het gaan zien. Voorlopig zullen we de EHBO-kist in arbeidskwesties nog wel bij de hand moeten houden.

Hebt u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact op met mr. Leónie van Meggelen via 055- 355 99 79 of via de mail: l.van.meggelen@fullfinance.nl.