De economie trekt zichtbaar weer aan en bv’s hebben voldoende cash om dividenduitkeringen te doen. Wij krijgen de laatste tijd veel vragen of er wel/geen dividendbelasting ingehouden moet worden bij een dividenduitkering. En wat moet je doen als bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dat er ten onrechte geen aangifte dividendbelasting is gedaan, er geen dividendbelasting is ingehouden.

Recent speelde de volgende vereenvoudigde casus.

Situatie

  1. In een bv participeren natuurlijke personen, Stichting Administratiekantoren en cv’s;
  2. De natuurlijke personen zijn woonachtig in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk;
  3. Deze bv heeft dividenden uitgekeerd zonder dividendbelasting in te houden;
  4. Groot belang.

Vragen

  1. Had er dividendbelasting ingehouden en afgedragen moeten worden door de bv t.a.v. de uitkeringen aan de aandeelhouders?
  2. Wat is het tarief van de dividendbelasting?
  3. Wat is de sanctie van het niet doen van aangifte/betalen dividendbelasting?

Conclusie

  1. Er had dividendbelasting ingehouden moeten worden bij de uitkering door de bv aan de aandeelhouders, tenzij voor die uitkering in de vennootschapsbelasting de deelnemingsvrijstelling geldt. Dit is het geval bij een participerende bv/open cv indien die voor ten minste 5% participeert in het nominaal gestort kapitaal. In dat geval hoeft de bv geen dividendbelasting in te houden en af te dragen. Voor een besloten cv geldt dat zij fiscaal transparant is. Bij de achterliggende participanten moet de positie beoordeeld worden. Bij de Stak wordt gekeken naar de economisch gerechtigde.
  2. 15% (art. 5) in Nederlandse situaties. Het tarief is afhankelijk van de woonplaats van de participant.
  3. Verzuimboete bij (gedeeltelijk) niet betalen van de dividendbelasting (art. 67c AWR). De boete is 3% van het te laat betaalde bedrag, min. € 50 en max. € 5.278 (§ 23 lid 3 BBBB). Voor het te laat indienen van de aangifte dividendbelasting is de boete max. € 131 (art. 67b lid 1 AWR, § 22 lid 2 BBBB), mits vrijwillig alsnog aangifte gedaan wordt en de dividendbelasting betaald wordt. Als het aan opzet  van de belastingplichtige te wijten is dat de verschuldigde belasting niet of niet tijdig is betaald, kan er een vergrijpboete worden opgelegd tot maximaal 100% van de alsnog verschuldigde dividendbelasting.

Tips

Zorg bij een dividenduitkering dat binnen één maand de aangifte dividendbelasting wordt gedaan en dat de dividendbelasting tijdig wordt betaald! Anders is er een boeterisico. NB Vergeet hierbij ook het bestuursbesluit niet om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB, a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055-3559979