Vergeten we de saldolijfrente niet!

Op 31 december 2020 eindigt het overgangsrecht voor de saldolijfrente. In het Belastingplan 2020 is weliswaar geregeld dat voor hybride saldolijfrenten (*) het overgangsrecht wordt verlengd, maar voor de zogenoemde zuivere saldolijfrente bij de eigen bv loopt het overgangsrecht op 31 december 2020 dus af.

Dat betekent op 31 december 2020 verplichte afrekening in box 1 tegen de waarde in het economisch verkeer van de saldolijfrente. De waarde in het economisch verkeer is de koopsom die betaald moet worden om de saldolijfrente onder te brengen bij een professionele verzekeraar. In deze tijden met extreem lage rentestanden betalen we dan de hoofdprijs. Een doekje voor het bloeden is dan nog de mogelijkheid te verzoeken om het (bijzonder) tarief van 45%.

Zijn er alternatieven? Ja. Afhankelijk van de concrete situatie kan ervoor gekozen worden de saldolijfrente (deels) af te kopen, prijs te geven (afzien) of een combinatie van beide.

Maar haast is wel geboden. Over zes weken wacht de afrekenverplichting!

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Rob Lendering (via r.lendering@fullfinance.nl of 055 355 99 79).

(*): waarbij een deel van de gestorte koopsom wel aftrekbaar was. Deze saldolijfrenten zijn ondergebracht bij verzekeraars