Vertrouwen is goed, … is beter

Ken je deze reclameslogan? Ik zal de naam van het bedrijf niet noemen, maar het gaat over vertrouwen hebben in je medewerkers of klanten waarbij toch iets niet helemaal goed gaat, en recherche uitwijst waarom niet. Ziedaar het belang van de bedenker van deze slogan.

Maar daar gaat het mij niet om in dit artikel. Ik bedoel een ander soort vertrouwen, namelijk dat in toezeggingen van de belastingdienst. En dan meer specifiek van de belastingtelefoon. Immers, als je geen beconnummer hebt, moet je daar naartoe bellen en dan wordt er wel eens een antwoord gegeven waar fiscalisten de wenkbrauwen over fronsen. Recent zijn er twee uitspraken gedaan op dit gebied.

In de eerste kiest een werknemer bij zijn nieuwe werkgever voor een belaste reiskostenvergoeding in plaats van een leaseauto. Hij heeft zich daarbij laten leiden door de uitlatingen van een medewerker van de belastingtelefoon, die aangaf dat met de eigen auto gereden kilometers aftrekbaar waren. Nu de werknemer de onjuistheid daarvan niet had moeten beseffen en door de foutieve inlichting schade heeft geleden door niet te kiezen voor de gunstiger leaseregeling, is sprake van een bijzondere omstandigheid en is volgens het hof het vertrouwensbeginsel van toepassing.

In een tweede uitspraak van van hetzelfde hof is juist aangegeven dat geen vertrouwen is gewekt door de belastingdienst ten aanzien van het overleggen van bewijsstukken voor specifieke zorgkosten en vervoerskosten. De belastingplichtige kan niet voldoende onderbouwen dat door een ondubbelzinnige mededeling van een medewerker van de belastingtelefoon vertrouwen is gewekt.

In een derde uitspraak uit 2020 werd wel weer opgewekt vertrouwen aangenomen. Bij expiratie van een lijfrente krijgt de gerechtigde de keuze om een periodieke uitkering te bedingen of de lijfrente af te kopen. In het tweede geval is wel revisierente verschuldigd. De gerechtigde heeft dit voorgelegd aan de belastingtelefoon en vervolgens afgekocht. Het hof oordeelt dat het vertrouwen is gewekt dat op basis van de relevante feiten van het geval geen revisierente verschuldigd zou zijn. Er is geen voorbehoud gemaakt door de medewerker van de belastingtelefoon. Dit antwoord mocht in redelijkheid als een toezegging worden opgevat en de gerechtigde hoefde zich niet bewust te zijn van de onjuistheid van het antwoord.

Ten slotte: ook informatie op een website kan opgewekt vertrouwen opleveren. De gemeente Apeldoorn had op haar website klip-en-klaar staan dat geen OZB zou worden geheven over de waarde van zonnepanelen op een zonnepark (€ 2.890.000) ook al stond dat standpunt ter discussie. Nu het uitlatingen van de (gemeentelijke) overheid zelf betreft, is niet vereist dat de toezegging moet zijn gedaan door de heffingsambtenaar zelf. Dus ook hier opgewekt vertrouwen dat geen OZB zou worden geheven over de zonnepanelen.

Kortom: het ligt heel erg aan de omstandigheden van het geval of op een gedane mededeling van een medewerker van de belastingtelefoon dan wel andere informatie van de overheid vertrouwd mag worden. En bewijs maar eens wat er nou precies gezegd is! Daarom is het misschien toch raadzaam om bij twijfel even te sparren met een fiscalist. Wellicht is het FFC-adviesabonnement iets voor jouw organisatie?

Voor de bovenmatig geïnteresseerde lezer: de eerste drie uitspraken waar ik hiervoor op doelde zijn alle van Hof Den Bosch (en gedaan op de data 14 oktober 2021, nr. 20/00591, 8 oktober 2021, nr. 20/00476 en 13 februari 2020, nr. 19/00393. De laatste is van rechtbank Gelderland, 31 augustus 2021/nr. 21/52.

Bert Driessen, fiscalist bij Full Finance Consultants (b.driessen@fullfinance.nl of 055-3559979)