Verzoek vóór 1 januari 2024 om ambtshalve vermindering van de aanslag IB 2018

De Hoge Raad zal in het voorjaar 2024 gaan oordelen of het geboden rechtsherstel in de box 3 procedure voldoende is geweest. Daarom moeten sommige belastingplichtigen in actie komen om uitzicht te houden op mogelijk nieuw rechtsherstel.

Het is raadzaam voor twee groepen belastingplichtigen, voor zover dit al niet is gedaan, een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen.

  1. De eerste groep zijn die belastingplichtigen die deelnamen aan de massaal bezwaarprocedure voor de jaren 2017-2020. Uiteindelijk heeft deze zaak het Kerstarrest van 24 december 2021 tot gevolg gehad.
  2. De tweede groep zijn de belastingplichtigen die een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 hebben ontvangen met dagtekening vanaf 12 november 2021.

De Belastingdienst hanteert een referentienummer voor deze verzoeken: ‘2018NNOT’. Het verzoek is om dit referentienummer te vermelden. Voor uitgebreide informatie en de brief van het Ministerie van 14 december 2023 verwijzen wij je naar de website van de diverse belangenorganisaties, bijvoorbeeld: NBA.

Uiteraard mag je ook contact met ons opnemen: drs. Jan Campagne (j.campagne@fullfinance.nl of 055 – 355 99 79).