Voorlichtingen opleiding Accountancy-mkb

Op vrijdag 8 en vrijdag 15 juli verzorgt Full Finance Opleidingen een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten over de postbacheloropleiding Accountancy-mkb. De voorlichting is bedoeld voor iedereen die in september wil starten met het schakelprogramma of de postbacheloropleiding.

De bijeenkomst op 8 juli vindt plaats op onze leslocatie, NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht, en begint om 15 uur. De bijeenkomst op 15 juli is digitaal (via Zoom) en vangt aan om 9 uur.

Aanmelden kan via onze website of door een mail te sturen aan Jurroen Cluitmans.

Full Finance verzorgt samen met SRA ook een geïntegreerde opleiding waarin je theorie en praktijk gelijktijdig volgt. Op dinsdag 12 juli wordt hierover voorlichting gegeven. Dit vindt digitaal plaats. Aanmelden kan via SRA.

Voor meer informatie over de opleiding kun je altijd met Jurroen Cluitmans contact opnemen (j.cluitmans@fullfinance.nl of 055-355 99 79).