Op 25 mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd met technische wijzigingen van de btw-regels die zien op het grensoverschrijdende goederenverkeer binnen de EU. Doel is dat de wijzigingen het btw-stelsel binnen de EU fraudebestendiger en eenvoudiger maken.

Op dit moment hebben we een btw-stelsel waarbij in geval van grensoverschrijdend goederenverkeer tussen ondernemers wordt uitgegaan van een btw-vrijgestelde (of onder het nultarief vallende) levering van het goed in het EU-land van vertrek en een btw-belaste verwerving in het land van bestemming. Dit systeem blijkt gevoelig te zijn voor fraude.

Voorstel is om bij grensoverschrijdend goederenverkeer tussen ondernemers uit te gaan van slechts 1 transactie, waarbij de goederen alleen in het EU-land van bestemming zullen worden belast met btw. Alleen als de afnemer van de goederen een zogenoemde ‘Certified Taxable Person’ is (een door de belastingdienst als zodanig erkende, betrouwbare belastingplichtige) zal die de btw moeten voldoen. In andere gevallen moet de leverancier btw in rekening brengen/afdragen naar het tarief van het EU-land van bestemming van de goederen.

Er wordt voorgesteld een (online) ‘éénloketsysteem’ op te zetten waarmee ondernemers die zijn gevestigd binnen de EU aan al hun btw-verplichtingen bij zogenoemde B2B-transacties kunnen voldoen. Dit systeem zal dan tevens gebruikt kunnen worden door buiten de EU gevestigde ondernemers die zaken doen met ondernemers binnen de EU en die zich anders in elk EU-land voor de heffing van btw zouden moeten registreren.

De voorgestelde maatregelen hebben ook als doel de administratieve rompslomp te verminderen (denk o.a. aan het indienen van de Opgaaf ICP waarmee ondernemers momenteel nog te maken hebben als ze grensoverschrijdend handelen met andere ondernemers binnen de EU).

Er is een internetconsultatie geopend waarbij commentaar kan worden gegeven op het voorstel.

Uiteraard informeren wij u als er nieuws is over het voorstel en de gevolgen hiervan voor uw klanten.

Bron: Com (2018) 329