Wij signaleren regelmatig dat ondernemers bij staking of overbrenging van een woning van ondernemingsvermogen naar privévermogen ten onrechte geen rekening houden met een waardedrukkende factor wegens zelfbewoning.

Overgang woning van ondernemingsvermogen naar privévermogen, wanneer?

Dit kan zijn bij staking. Maar ook als een bedrijfswoning (met aanhorigheden) tot het keuzevermogen behoort kan een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, nieuwe jurisprudentie of een nieuw beleidsbesluit, de keuze rechtvaardigen om die woning over te brengen naar het privévermogen. Ook kan het gebruik wijzigen waardoor verplichte overgang van ondernemingsvermogen naar privévermogen plaatsvindt.

Waardebepaling bij overgang woning van ondernemingsvermogen naar privévermogen

Het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde behoort tot de stakings-/jaarwinst. De werkelijke waarde in het economisch verkeer (waarde woning in vrij opleverbare staat) geldt in beginsel als uitgangspunt. Echter het feit dat de (oud) ondernemer in de woning blijft wonen, kan een waardedrukkende factor zijn. De belastingdienst (besluit staatssecretaris van Financiën van 31 augustus 2009, nr. CPP2009/1092M) hanteert het volgende beleid. Bepalend is de leeftijd ten tijde van de staking/overgang, of de leeftijd van de echtgenoot/partner als die jonger is.

Als de naar het privévermogen overgebrachte woning bestemd is voor duurzame zelfbewoning, geldt voor de waardebepaling het volgende:

  • t/m 60 jaar: 65% van de waarde in vrije staat;
  • van 61 t/m 69 jaar: 65% van de waarde in vrije staat, plus 1% voor elk jaar dat u ouder bent dan 60 jaar;
  • vanaf 70 jaar: 75% van de waarde in vrije staat.

Enkele hiermee samenhangende uitspraken

Er kan alleen een waardedrukkende factor wegens zelfbewoning in aanmerking worden genomen bij een complex van onroerende zaken (bijv. bij een landbouwbedrijf) voor de delen die op het moment van staking min of meer voor woondoeleinden werden gebruikt (HR 25 april 2008, nr. 43.995, ECLI:NL:HR:2008:BD0473). Bij een kantoor- of werkruimte die naar het privévermogen overgaat en die niet afzonderlijk kan worden verkocht, mag ook rekening worden gehouden met de waardedruk door zelfbewoning (Hof Arnhem-Leeuwarden 22 oktober 2013, nr. 12/00339, ECLI:NL:GHARL:2013:8000).

Uitstel van betaling

Tevens kan voor de belasting over de stille reserves in een bedrijfswoning die door staking van de onderneming een privéwoning wordt, gedurende tien jaar uitstel van betaling worden verleend indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Tip

Denk bij staking en overgang van een woning van ondernemings- naar privévermogen aan de waardedrukkende factor voor zelfbewoning! Dit kan enorm veel belasting schelen.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB, a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055-3559979.