Wat als een vraagstuk niet alleen een (vak)technisch probleem is?

Accountants en fiscalisten overleggen graag onderling over praktijksituaties. Hoe los jij dat vaktechnisch op? Hoe interpreteer jij die COS-paragraaf? Welke (andere) fiscale mogelijkheden zie jij in deze situatie? Hoe ga jij om met assurance op NOW?
Full Finance ondersteunt kantoren al jaren door het organiseren van o.a. fiscale en vaktechnische overleggen. De vraagstukken die daar aan de orde komen zijn uiteraard vaak (vak)technisch van aard.

In onze inhouse-ontwikkelprogramma’s voor kantoren voegen we daaraan de gedragscomponent toe. Dit doen we door middel van coaching én intervisie.
Vaak hoor ik van deelnemers dat ze de intervisiebijeenkomsten als waardevol ervaren.

Wat ik dan terugkrijg is bijvoorbeeld dat het nét die nieuwe invalshoek bood waar ze zelf niet aan gedacht hadden. Of het leidde naar het spoor van een oplossing die men over het hoofd zag of het gaf meer inzicht in het eigen functioneren.

Wat is intervisie?

Intervisie vindt plaats in kleine groepen van ‘gelijken’, waarbij binnen de groep wordt gezocht naar een oplossing voor (gedrag in) een probleemsituatie. Er wordt gewerkt volgens een vaste structuur waarbij de groepsleden elkaar onderling adviseren. De groep is een vertrouwelijk geheel.
Een persoon, de casusinbrenger, brengt een probleemsituatie in; de anderen gaan reflecteren en adviseren onder begeleiding van een intervisie/gespreksleider. De intervisiebegeleider bewaakt het proces en adviseert over/begeleidt bij de methode. De gehanteerde methode zorgt (mede) voor een gelijke en gevarieerde inbreng.

Wat levert intervisie op?

Uit het bovenstaande valt af te leiden dat intervisie de casusinbrenger helpt met het oplossen van zijn probleem. Bovendien krijgt hij vaak (meer) inzicht in zijn eigen handelen en in eigen kwaliteiten maar ook zijn valkuilen.

Maar de opbrengst is breder. En ook dat hoor ik vaak terug.
Intervisie versterkt het teamgevoel en de samenwerking. Je leert elkaar en elkaars kwaliteiten beter kennen en benutten.
Intervisie vergroot het lerend vermogen en de kennis van iedereen; niet alleen de casusinbrenger maar ook de andere deelnemers ervaren dat er meer dan een oplossing is.

En last but not least, intervisie is een vorm van praktijkgericht leren simpelweg omdat er
praktijksituaties worden ingebracht. Daarbij roept het bij de hele groep de vraag op: hoe zou ik hiermee om zijn gegaan?

Interesse?

Wil jouw organisatie starten met intervisie, neem dan contact op met mij, Tonny Dirkx, t.dirkx@fullfinance.nl.

Ik reik de methoden aan en kan voor de begeleiding zorgen. En na circa 2 tot 3 begeleide bijeenkomsten kun je uitstekend zelf intern de intervisiebijeenkomsten organiseren, waarin per toerbeurt een van de aanwezigen optreedt als begeleider.

Heb je belangstelling voor intervisie met mensen van buiten je kantoor, laat dat dan ook weten. Bij voldoende belangstelling starten we in 2021 met intervisie à la de Full Finance-kantorenoverleggen.

Tot slot: intervisie kan een goed onderdeel zijn van je POP in het kader van de nieuwe pe-regeling!

Tonny Dirkx