Wat doet COVID-19 voor de koopbereidheid in de accountancy?

COVID-19 heeft in bedrijfseconomische zin enige maar niet zeer grote invloed op de meeste accountantskantoren. Van de aan- en verkoopopdrachten en andere waarderingsopdrachten die we de laatste tijd onderhanden hadden waren er heel weinig kantoren die in 2020 tot nu toe minder omzet draaiden dan in 2019 over de vergelijkbare periode. Wel zagen we dat de verwachte groei over het algemeen uitbleef. Aangezien waarde subjectief is, is het relevant om te weten of kopers in deze tijd anders tegen een overname aankijken.

Een deel van de kopers haakt af. Ondanks het feit dat ze in hun eigen financiële positie geen veranderingen zien, zijn ze bang dat die in de toekomst voor hun eigen én het over te nemen kantoor wél ontstaat. Bij die kopers is het sentiment duidelijk gedaald. Men is pessimistischer over de toekomst en de mogelijkheden om de omzet (van een overgenomen kantoor) in stand te houden.

Gelukkig zien we bij een groot deel van de kantoren nog steeds animo om te kopen. Ze hebben voldoende vertrouwen om een overname te doen. En we hebben nog niet geconstateerd dat de prijzen (ten opzichte van de omzet) onder druk staan. Wel zien we dat kopers de risico’s wat meer willen afdekken. Waar het een halfjaar geleden nog echt een verkopersmarkt was (hetgeen bijv. tot beperkte earnout-regelingen leidde), zien we nu dat er wat meer regelingen ter faveure van de kopers worden afgedeald.

Tot slot wordt een deel van de beoogde deals niet gesloten omdat de verkoper afhaakt, door de – in de ogen van de verkoper – te hoge eisen die de beoogde koper aan de earnout stelde. Immers, een toekomstige omzetdaling (al dan niet het gevolg van economische neergang of mismanagement bij een overname) levert een verkoper minder op als er sprake is van een grotere earnout.

Bent u voornemens om een kantoor te kopen of te verkopen of treedt er iemand toe of uit, en wilt u daarover met ons in gesprek? Neem dan contact op met Marcel Maassen, Peter van Mierlo of Arjen Schutte.

Publicatiedatum: 25 juni 2020