Wat is een redelijke belastingheffing in box 3?

De wat meer senior adviseurs herinneren het zich misschien nog wel: een hoogste IB-tarief van 72% dat door de vermogensbelasting kon oplopen tot 80%. En dat heeft jarenlang bestaan, ook al werden destijds allerlei mogelijkheden bedacht om deze topheffing te ontgaan. Daar hebben we o.a. de gebruikelijkloonregeling aan te danken.

Tegenwoordig zijn dergelijke tarieven ondenkbaar. Of toch niet?!

Box 3 werd bij invoering als pretbox aangeduid. Het lachen is de vermogende belastingplichtige inmiddels wel vergaan door de jarenlange lage rentestanden en de crisis op de beurzen. Er zijn al talloze procedures gevoerd en verloren over de hoogte van de heffing in box 3 en dat dit bij de huidige rentestand niet meer reƫel is. Met ingang van 2017 hebben we een systeem waarbij beter rekening wordt gehouden met de werkelijk behaalde rendementen. Maar ook dat is op het verleden gebaseerd en kan tot onredelijke uitkomsten leiden. Daar kunt u tegen in bezwaar komen, maar de vraag is hoe groot de kans op succes is.

In een recent gepubliceerde uitspraak van Hof Den Bosch over het jaar 2011 werd geoordeeld dat een feitelijke belastingdruk van 75% over het box 3-vermogen nog steeds door de beugel kan. Het hof erkende dat het veronderstelde rendement van 4% (tot en met 2016) niet haalbaar is gebleken, maar een rendement van 1,6% achtte het hof in navolging van de inspecteur wel realiseerbaar. Dit is gebaseerd op bronnen als het Rapport van de Commissie Dijkhuizen, het rendement op staatsobligaties en de toenmalige rentestand. Als een dergelijk rendement dan belast wordt met 1,2% box 3-heffing, is dit een belastingpercentage van 75%. Dat vond het hof geen buitensporig zware last en dus is geen sprake van strijd met het EVRM.

Oude tijden lijken te herleven! Of de met ingang van 2017 gewijzigde berekening van het box 3-rendement door de (fiscale) beugel kan, wordt nog uitgeprocedeerd via een massaal-bezwaarprocedure. Degenen die vinden dat sprake is van een buitengewone last, moeten individueel procederen. En wellicht slaagt de wetgever er toch in om een heffing op basis van feitelijk behaald rendement mogelijk te maken. Met de technische mogelijkheden van heden ten dage zou je toch denken dat dit moet kunnen. Momenteel wordt hier kennelijk wel onderzoek naar gedaan.

Als uitsluitend wordt gespaard bij banken, is met de huidige rentestand de belastingheffing vele malen hoger dan 100%. Of dat nog steeds acceptabel is, of dat de vermogende particulier in feite gedwongen kan worden om risicovol te beleggen om dit veronderstelde rendement te behalen, zal de tijd moeten gaan leren. Wij wachten vol spanning af!