Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer: tot en met 31 december 2019 de tijd om het te regelen!

Op 4 april 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over het aantal dga’s dat tot en met 31 december 2018 gebruik heeft gemaakt van de Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer.

Dat blijken er op basis van de ontvangen informatieformulieren tot en met 2018 zo’n 81.500 dga’s te zijn geweest. Dat is een flink aantal.

Per 1 april 2017 werd het aantal dga’s met pensioen in eigen beheer op 150.000 geschat. Dat betekent dat er nu nog zo’n 68.500 dga’s een keuze moeten maken. Meer dan 40%! Die keuze zal meestal voor omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) zijn, omdat het fiscale voordeel van afkoop met een korting van slechts 19,50% niet veel meer oplevert.

Nu zullen sommige dga’s bewust wachten met omzetting in een ODV tot eind 2019 om maximaal gebruik te maken van de fiscale aftrekpost door de actuariële oprenting van de pensioenverplichting. Daarnaast betekent omzetting dat er wellicht dividend kan worden uitgekeerd, voordat het AB-tarief in 2020 wordt verhoogd.

Maar er zal ook een flink aantal dga’s zijn die hier nog mee aan de slag moet. En daar zullen waarschijnlijk een paar lastige dossiers tussen zitten! Maar wacht hier niet te lang mee.

Uiterlijk op 31 december 2019 moet het geregeld zijn. Zo niet, dan

  • blijft de “dividendklem” echt klemmen;
  • blijft de dga zitten met een levenslange pensioenuitkering en
  • kunnen de pensioenaanspraken alleen bij een professionele verzekeraar afgestort worden tegen de waarde in het economische verkeer.

Gelet op de mogelijke gevolgen voor de belangen van de partner, waarbij niet alleen de inhoud van de pensioenovereenkomst van belang is, maar ook die van de huwelijkse voorwaarden én het testament, moet de omzetting zorgvuldig gebeuren en dat vergt (advies)tijd!

Kaart dit dus tijdig aan bij de dga. Beter gezegd: NU, bijvoorbeeld bij het bespreken van de jaarrekening. Eind 2019 lijkt nog ver weg ….

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze pensioenspecialist Rob Lendering RB (r.lendering@fullfinance.nl). Rob is ook telefonisch bereikbaar op 055 – 355 99 79.