Met de indiening van het Wetsvoorstel WIEG krijgt de in het regeerakkoord aangekondigde verruiming van het huidige kraamverlof voor partners gestalte. WIEG staat overigens voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof.

Op dit moment bestaat er een regeling voor twee dagen partnerverlof na de geboorte. Vanaf januari 2019 wordt dat geboorteverlof uitgebreid naar een hele werkweek die binnen 4 weken na de geboorte moet worden opgenomen en die volledig wordt doorbetaald door de werkgever. De werkgever mag de wijze van opname van dit verlof niet wijzigen (het is een onvoorwaardelijk recht).

Daarnaast wordt het aanvullend geboorteverlof ingevoerd, waarschijnlijk per 1 juli 2020. Dit aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen en beloopt maximaal 5 maal de wekelijkse arbeidsduur. Van dit aanvullend geboorteverlof kan alleen gebruik worden gemaakt als eerst het ‘gewone’ geboorteverlof is opgenomen. De werkgever kan de invulling van het aanvullend geboorteverlof wel wijzigen als zwaarwegende bedrijfsbelangen dat vergen. De werknemer heeft gedurende het aanvullend geboorteverlof recht op een uitkering van 70% van zijn dagloon (tot ten hoogste 70% van het maximumdagloon) en de aanvraag voor die uitkering zal via de werkgever verlopen. De uitkeringen zullen worden gefinancierd door verhoging van de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De verwachte verhoging is ongeveer 0,4% in 2020.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van het parlementaire proces. Voor meer informatie over het wetsvoorstel kunt u contact opnemen met mr. Mirjam van de Langerijt 055- 355 99 79 of m.langerijt@fullfinance.nl.