Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft op 10 november 2016 een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd inzake het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer.

In deze nota van wijziging wordt de directeur-grootaandeelhouder (dga) meer tijd gegund om de noodzakelijke aanpassingen aan zijn pensioentoezegging te regelen. Voor deze aanpassingen heeft de dga nu de tijd tot en met 31 maart 2017.

Dit geeft de dga meer tijd voor:

  • het tijdig beëindigen van de pensioentoezegging in eigen beheer;
  • de beoordeling of extern verzekerd pensioenkapitaal beëindigd moet worden of eventueel kan worden overgeheveld naar de bv (uiterlijk op 31 maart 2017!);
  • de pensioenovereenkomst met de bv aan te passen;
  • de beoordeling van de situatie voor het partnerpensioen.

 

Bron: nota van wijziging van 10 november 2016 inzake Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen