Het NBA-bestuur voor volgend jaar het pe-onderwerp ‘Fraude’ verplicht stelt voor o.a. de doelgroep Openbaar accountants? Degenen die in 2017 hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren zijn uitgezonderd. Een belangrijke overweging van het NBA is de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor het signaleren van Fraude en het zo nodig opvolging geven daaraan. De training bestaat uit een theoriedeel van 2 pe-uren en een vaardigheidsdeel van 4 pe-uren.

Full•Finance is voornemens om na het behalen van de accreditatie, deze cursus in 2019 te gaan verzorgen.