Wonen in het buitenland en een lijfrenteverzekering in Nederland

Nederlanders die zijn geëmigreerd en nog houder zijn van een lijfrenteverzekering bij een Nederlandse verzekeraar, ondervinden nog steeds problemen bij de expiratie van hun verzekering. Het grootste probleem in het verleden was dat voor het lijfrentekapitaal bij expiratie geen direct ingaande lijfrente-uitkering kon worden ontvangen en men dus gedwongen werd tot een afkoop. Hierover was direct inkomstenbelasting verschuldigd en soms ook nog 20% revisierente.

In de circulaire van het Verbond van Verzekeraars uit 2018 zijn enkele problemen opgelost, mits de lijfrente maar wordt uitgevoerd bij dezelfde verzekeraar. De mogelijkheid om over te stappen naar een andere verzekeraar in Nederland voor een hogere uitkering (“shoppen” met het lijfrentekapitaal) was daarin niet geregeld, hoewel dit in de praktijk vaak wel tot de mogelijkheid behoort.

In een aanvulling op deze circulaire van het Verbond van Verzekeraars van januari 2022 is nu bevestigd dat een dergelijke overstap inderdaad een optie is, zonder dat dit tot problemen leidt. Aan deze goedkeuring is de voorwaarde verbonden dat de nieuwe verzekeraar de lijfrenteverzekering gaat overnemen van de oude verzekeraar (contractoverneming) en dat dit vóór de expiratie geregeld moet zijn.

Dit geldt niet alleen voor lijfrenteverzekeringen, maar ook voor andere levensverzekeringsproducten:
– kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule;
– gerichte lijfrenten;
– pensioenkapitaal opgebouwd bij een verzekeraar (of premiepensioeninstelling);
– stakingsstamrechten;
– FOR-stamrechten;
– goudenhanddrukstamrechten;
– saldolijfrenteverzekeringen en
– kapitaalverzekeringen met pensioenclausule (C-polis).

Met deze aanvulling is weer een deel van de problematiek opgelost, maar het biedt nog steeds geen oplossing voor de situatie indien men ná expiratie wil overstappen naar een andere verzekeraar of bancaire lijfrenteaanbieder. Hopelijk wordt hier spoedig werk van gemaakt, zodat hierop niet opnieuw bijna 4 jaar moet worden gewacht.

Ten slotte nog twee opmerkingen:

  1. de goedkeuringen in de circulaire gelden alleen voor verzekeringsproducten en niet voor bancaire (lijfrente- en goudenhanddruk)producten;
  2. aangezien de goedkeuring op dit moment alleen nog van toepassing is bij overstappen naar een andere verzekeraar vóór expiratie, is het raadzaam ruim voor de expiratiedatum (stel minimaal 6 maanden) contact op te nemen met de huidige verzekeraar, zodat deze – zo nodig – de huidige polisvoorwaarden – tijdig kan aanpassen.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Rob Lendering (via r.lendering@fullfinance.nl of 055 355 99 79).

Publicatiedatum: 1 maart 2022