Er komen in 2018 extra administratieve lasten aan voor de Wwft. Onder andere het cliëntonderzoek zal voor alle cliënten opnieuw moeten worden gedaan. Volgens de minister van Financiën gaat dat 2 uur per dossier kosten.

De nieuwe Wet witwassen en financieren van terrorisme staat voor de deur. Eigenlijk had deze al in 2017 moeten zijn ingevoerd maar dat is niet gelukt. Hij ligt nu als wetsvoorstel in de Tweede Kamer en de verwachting is dat deze halverwege dit jaar gaat worden ingevoerd. De wet tegenhouden is geen optie meer omdat bijna alle nieuwe regels door de Europese Unie verplicht zijn gesteld.

In dit artikel zullen we aandacht geven aan de nieuwe regels voor het bepalen van de personen die moeten worden geïdentificeerd en geverifieerd.

De achterliggende belanghebbende, ook wel bekend als de UBO

Er was al wel bekend dat er een wijziging zou komen in de bepaling wie nu volgens de nieuwe Wwft als UBO zou moeten worden aangemerkt. Het wachten was nog op een besluit van de minister waarin hij zou gaan uitleggen wie daar wel en niet onder zou vallen. Het concept van dat besluit is eind januari verschenen en kent een aantal verrassingen.

Verifiëren van de UBO

Onder de huidige wet is het identificeren van de UBO wel verplicht maar is verifiëren alleen nodig als het risico op witwassen of een onjuiste identiteit daartoe een aanleiding geeft. Dat gaat wijzigen. In de nieuwe wet staat dat alle UBO’s geverifieerd moeten worden.

De bv

Voor de rechtspersonen zijn de oude regels van de Wwft, het hebben van een belang van meer dan 25% of het hebben van zeggenschap aangevuld. Het kon in de oude Wwft voorkomen dat er geen UBO aangewezen hoefde te worden. Bijvoorbeeld wanneer er 5 aandeelhouders waren met ieder een gelijk belang. In het besluit bij de nieuwe Wwft staat met zo veel woorden dat dan de natuurlijk personen die behoren tot het leidinggevend personeel als UBO moeten worden aangemerkt. Onder de huidige wet was er al wel de verplichting om de vertegenwoordiger te identificeren en verifiëren.

Een vereniging

Onder de oude Wwft was er eigenlijk nooit een UBO bij een vereniging. Daar komt verandering in. In het besluit bij de nieuwe Wwft worden als UBO van een vereniging aangemerkt, personen die zodanig stemrecht hebben dat ze bij een statutenwijziging meer dan 25% van de zeggenschap hebben. Ook hier staat in het nieuwe besluit met zo veel woorden dat dan de natuurlijk personen die behoren tot het leidinggevend personeel als UBO moeten worden aangemerkt.

De stichting

Daar zitten de grootste verrassingen. In het besluit bij de nieuwe Wwft worden de bestuurders en de oprichters aangemerkt als UBO van de stichting. Dat betekent in de praktijk dat wanneer u een stichting als cliënt hebt, volgens het concept van het besluit alle bestuurders en de oprichters moeten worden geverifieerd! Dat lijkt een forse en soms onmogelijke klus. Als hier wordt bedoeld dat oprichters niet alleen bij de oprichting moeten worden geverifieerd maar iedere keer weer opnieuw als een cliëntrelatie ontstaat, dan ontstaan er absoluut onmogelijke situaties. Denk maar eens aan oprichters die inmiddels zijn overleden, niet meer traceerbaar zijn of met wie ruzie is ontstaan.

Conclusie

De nieuwe Wwft en het zojuist gepubliceerde besluit bevatten een aantal verzwaringen die op het moment van ingaan van de nieuwe wet leiden tot een forse inspanning om alle cliëntgegevens na te lopen en onderzoek te doen naar de nieuw gedefinieerde UBO’s.

Overigens zullen wij als Full•Finance commentaar gaan geven op het conceptbesluit omdat daar naar onze mening een aantal bepalingen in staan die óf niet duidelijk genoeg zijn óf leiden tot een onaanvaardbare administratieve lastendruk.