De toegevoegde waarde voor accountantskantoren is ook voor onze ict-afdeling een belangrijk uitgangspunt. De activiteiten die we voor kantoren uitvoeren zijn:

  1. ICT advisering en training;
  2. implementatie- en optimalisatiebegeleiding;
  3. it-audit.

1. ICT advisering en training;
Full•Finance verbetert het rendement van kantoren door het optimaliseren van de inzet van ict. Hierbij is ict vrijwel nooit een doel op zich. Het is altijd een afgeleide van de strategische keuzes van het individuele kantoor. Onze begeleiding kenmerkt zich door de volgende drie kernwoorden: onafhankelijk, methodisch en resultaatgericht. Wij vinden het belangrijk dat het voor onze klanten helder en duidelijk is wat we in het adviesproces doen en wat we willen bereiken. Daarom maken we veel gebruik van hulpmiddelen, zoals: stappenplannen, vragenlijsten, ict-scans en ondersteunende modellen.

Verbetering van het rendement staat centraal. Niet het ict-rendement maar het rendement van de organisatie. Daar kunt u onze inspanningen dan ook altijd op beoordelen. We begeleiden kantoren bij vraagstukken op de volgende gebieden:

  • formuleren van ict-strategie;
  • inventarisatie & beoordeling huidige ict-situatie;
  • ondersteunen bij pakketselecties;
  • integratie van internettoepassingen;
  • begeleiding bij ict-outsourcing;
  • projectmanagement.

Als docent zijn onze medewerkers ook actief met verschillende ict-gerichte trainingen.

2. Implementatie- en optimalisatiebegeleiding;
Het automatiseren van accountantskantoren is een vak apart. Hierbij is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. In de praktijk ontbreekt het daar helaas nog te vaak aan. Zo komt het regelmatig voor dat softwareleveranciers onvoldoende kennis hebben van de (branchespecifieke) kenmerken van kantoren of te weinig oog hebben voor kantoorspecifieke omstandigheden. Dit staat succesvolle implementatie nadrukkelijk in de weg. Gelukkig is dat niet alleen onze eigen mening. Wij worden daarin gesteund door diverse beroepsorganisaties en productaanbieders die onze expertise inzetten.

3. IT-audit
Voor meer informatie kijk op onze pagina accountancy.

Belangstelling?
Hebt u belangstelling voor een van onze diensten of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Henk Aardoom, Arjan Gelderblom, Martijn Kriek AA RA of ons secretariaat (055 – 355 99 79).

Arjan Gelderblom
Martijn Kriek