Benchmarkrapport

Ook in 2020 hebben wij weer een benchmarkonderzoek gehouden. De benchmarkmiddag werd dit jaar als webinar gehouden onder de bezielende leiding van Fouk Tsang RA. De sprekers hebben de deelnemers bijgepraat over de economische ontwikkelingen, de corona-impact op verschillende sectoren en de benchmarkresultaten.

Het benchmarkrapport kunt u hier downloaden: Full Finance-Novak-Rabobank – Benchmark Accountancy 2020-2021